ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Удружење универзитетских наставника и научника Војводине


Проф. др Маријана Ачански
Председник Управног одбора УУННВ

Проф. др Марија Сакач
Потпредседник Управног одбора УУННВ

Проф. др Миодраг Злоколица
Секретар Управног одбора УУННВ


УПРАВНИ ОДБОР  УУННВ 2017-2019
УДРУЖЕЊА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ НАСТАВНИКА И НАУЧНИКА ВОЈВОДИНЕ


Проф. др Иван Јерковић, Филозофски факултет, Нови Сад
Проф. др Тодор Јанић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
Проф. др Драган Шешлија, Факултет техничких наука, Нови Сад
Др Милица Појић, Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад
Проф. др Марија Сакач, ПМФ, Нови Сад
Проф. др Бранко Бjeлић, Економски факултет, Суботица
Проф. Душан Тодоровић, Академија уметности, Нови Сад
Проф. др Марија Салма, Правни факултет, Нови Сад
Проф. др Мирјана Ђерић, Медицински факултет, Нови Сад
Др Сара Савић, Научни институт за ветеринарство, Нови Сад
Доц. др Елеонора Десница, Технички факултет "Михајло Пупин'', Зрењанин
Проф. др Илона Михајловић, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
Проф. др Жељко Вучковић, Педагошки факултет, Сомбор
Проф. др Рoберт Фаркaш, Учитељски факултет, Суботица
Проф. др Маријана Царић, Привредна академија, Нови Сад
Проф. др Драган Лукић, Грађевински факултет, Суботица
Др Анa Марјановић-Јеромела, НОИ за ратарство и повртарство, Нови Сад
Проф. др Маријaнa Ачански, инивидуални члан
Проф. др Миодраг Злоколица, инивидуални члан
Проф. др Десанка Божидаревић, инивидуални члан
Проф. др Никола Бабин, инивидуални члан

Председник Скупштине Удружења  

Проф. др. Душан Сурла

Статутарна комисија 

Проф. др Десанка Божидаревић, председник 
Проф. др Милан Матавуљ, заменик 
Проф. др Ненад Петровић 

Надзорнои одбор УУННВ 

Проф. др Неда Мимица-Дукић - председник
Проф. др Илија Ковачевић - заменик
Проф. Бранислав Добановачки

Етички одбор 

Проф. др Никола Баби - председник
Проф. Ненад Остојић - заменик
Проф. др Србислав Денчић
Проф. др Снежана Бркић
Проф. др Слободанка Марков

Суд части  

Проф. др Марија Салма, председник
Проф. др Коста Јосифидис, заменик 
Проф. др Александар Рашковић
Проф. др Катарина Сурла
Проф. др Иван Бекер