НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

Удружење универзитетских наставника и научника Војводине


Добитници признања за Животно дело

2019. година

Бошко Шево
редовни професор Академије уметности у Новом Саду
Признање из области УМЕТНОСТИ

Др Стевица Ђуровић
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др Мила Стојаковић
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др Јованка Атлагић
научни саветник Института за ратарсвто и повртарство у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др Томислав Цигић
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

2018. година

Др Марија Згомба
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др Божо Далмација
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др Љиља Мијатов Укропина
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др Ливија Цветићанин
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКИХ НАУКА

2017. година

Др Драган Коковић
редовни професор Филозофског Факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Др Милан Поповић
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др Бранислав Боровац
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др Неда Мимица-Дукић
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др Бранка Ковачев-Завишић
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

2016. година

Др Илија Ковачевић
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Мр Бранислав Добановачки
редовни професор Академије уметности у Новом Саду
Признање из области УМЕТНОСТИ

Академик др Стеван Пилиповић
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др Радован Цвијановић
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др Србислав Денчић
редовни професор и научни саветник Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

2015. година

Др Јелица С. Балаж
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др Драгослав Херцег
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др Миљко Сатарић
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др Богољуб Михајловић
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Мр Мирослав Штаткић
редовни професор Академије уметности у Новом Саду
дописни члан САНУ Признање из области УМЕТНОСТИ

2014. година

Др ЛЕПОСАВА П. ШИЂАНИН
редовни професор, емеритус, Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др БИСЕРКА ВУЈИЧИЋ
редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др ЈОЗЕФ САЛМА (Salma Jόzsef)
редовни професор Правног факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Др РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др БРАНИСЛАВ M. БУДАКОВ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

2013. година

Др ИШТВАН С. БИКИТ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др МИЛАН С. АНТОНИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др СЛАВКО E. КЕВРЕШАН
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др ИЛИЈА П. ЋОСИЋ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ

2012. година

Др НЕНАД ПЕТРОВИЋ
редовни професор Педагошког факултета у Сомбору
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Мр ДУШАН Ж. ТОДОРОВИЋ
редовни професор Академије уметности у Новом Саду
Признање из области УМЕТНОСТИ

Академик др ТЕОДОР M. АТАНАЦКОВИЋ
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др сци. мед. РАДМИЛА P. КОЛАК
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

2011. година

Проф. др ВУКАДИН М. ЛЕОВАЦ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Проф. др МИОДРАГ ЗЛОКОЛИЦА
редовни професор Факултета техничких наукау Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Проф. др СЛОБОДАНКА СТОЈАНОВИЋ
редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Проф. др НИКОЛА СТРАЈНИЋ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Проф. др МЛАДЕН ПРВУЛОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

2010. година

Проф. др МАТО ПИЖУРИЦА
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Проф. др ЕРНЕ КИШ
редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Проф. др СТАНИМИР КОВЧИН
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Проф. др ЉИЉАНА ВАПА
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Проф. др БИЉАНА КЛАШЊА
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

2009. година

Проф. др ДРАГУТИН ЗЕЛЕНОВИЋ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Проф. др РАДОСАВ СЕКУЛИЋ
редовни професор Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Проф. др КАТАЛИН КАИЋ
редовни професор Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Проф. др МАРИО ШКРИЊАР
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Проф. др ВЕРА ЈЕРАНТ ПАТИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

2008. година

Проф. др ЈЕЛЕНА МИХАЉЕВ-МАРТИНОВ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Проф. др МОМЧИЛО УБАВИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Проф. др ИШТВАН ЖИГРАИ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Проф. др МАРИЈА КЛЕУТ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Проф. др ДУШАН ПЕТРОВАЧКИ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

2007. година

Др МОМЧИЛО АРСЕНИЈЕВИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ
редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др ДЕСАНКА БОЖИДАРЕВИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Др КОРНЕЛИЈЕ ЂАКОВИЋ-ШВАЈЦЕР
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др ДУШАН СУРЛА
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

2006. година

Др ДЕСАНКА МАРИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др ПЕТАР МАРЈАНОВИЋ
редовни професор Академије уметности у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Др НИКОЛА БАБИН
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
дописни члан Академије инжењерских наука СЦГ
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др ПЕТАР ЦИНДРИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др БРАНИМИР ГУДУРИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
дописни члан Војвођанске академије наука и уметности
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др Хаџи МИЛУТИН СТОЈКОВИЋ
редовни професор Економског факултета у Новом Саду
редовни члан Академије војних наука Русије
Признање из области ДРУШТВЕНИХ НАУКА

2005. година

Др ТИМОТЕЈ ЧОБИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др МИЛИЦА ГРКОВИЋ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Др НЕВЕНКА РОНЧЕВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду

Др РАДОМИР ФОЛИЋ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др НИЛА КАПОР-СТАНУЛОВИЋ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др ЖИВКО СТАНКОВИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

2004. година

Др ДУШАНКА ДИНИЋ-КНЕЖЕВИЋ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Др МИЛЕВА ПРВАНОВИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др БОЖИДАР МИЛИЋ
редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др РАДМИЛА ШОВЉАНСКИ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др АЛЕКСАНДАР МОМЧИЛОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

У овој години није било лауреата.
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

2003. година

Др СПАСОЈЕ ГРАХОВАЦ
редовни професор Учитељског факултета у Сомбору
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Др НЕБОЈША ЦАРИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др РАДОВАН ПОПОВ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др АДАМ МАРИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др ЛАЗАР ЛЕПШАНОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др ЈЕЛЕНА КОСАНОВИЋ
редовни професор Учитељског факултета у Сомбору
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

2002. година

Др БОРA ДРАШКОВИЋ
редовни професор Академије уметности у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Академик ВОЈИСЛАВ МАРИЋ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др СЛОБОДАН ГАЋЕША
редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др ВОЈИСЛАВ П. ЈОВАНОВИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др ДРАГИША ПОПОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др МИХАИЛО ПАЛОВ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

2001. година

Др ТОМИСЛАВ БЕКИЋ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Др ЈОВАН ПЕТРОВИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др ЈОЖЕФ РЕКЕЦКИ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др НИКОЛА МИЉКОВИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др МИЛАН СТАНУЛОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др НЕЂО БАЛАБАН
редовни професор Економског факултета у Суботици
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

2000. година

Др МЛАДЕН ЈАГУШТ
редовни професор Академије уметности у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Др БРАТИСЛАВ ТОШИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др ЈОВАН ТУРКУЛОВ
редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др ТОДОР МИШИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Академик ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др МИЛЕНА ВЛАШКАЛИЋ
редовни професор Економског факултета у Суботици
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1999. година

Академик ПАВЛЕ ИВИЋ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Др ОЛГА ГАШИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др ЛАДИСЛАВ КУН
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др БРАНКА ЛАЗИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др БОРИША ВУКОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др СТЕВАН ХАЏИВУКОВИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1998. година

Академик СЛАВКО ГАВРИЛОВИЋ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Академик БОГОЉУБ СТАНКОВИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др МОМИР ПЛАВШИЋ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Академик ДУШАН ЧАМПРАГ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др ЈУЛИЈАНА ПЕЦИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др СЛАВКО КРКЉУШ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1997. година

Др БОЖИДАР КОВАЧЕК
редовни професор Академије уметности у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Академик БОЖИДАР ВУЈАНОВИЋ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др МИРОСЛАВ ПИЛЕТИЋ
редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др РАДОМИР ЈOВАНОВИЋ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др НЕМАЊА ВУРДЕЉА
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др МИЛИЈАН ПОПОВИЋ
редовни професор Правног факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1996. година

Академик МИЛКА ИВИЋ
редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду
Признање из области КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

Др СЛОБОДАН ГЛУМАЦ
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду
Признање из области ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Др САВА СЕКУЛИЋ
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду
Признање из области ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Др РУДОЛФ КАСТОРИ
редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Признање из области БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

Др РАДОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду
Признање из области МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Др ТОМИСЛАВ БАНДИН
редовни професор Економског факултета у Новом Саду
Признање из области ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА