КОНТАКТ


Удружење универзитетских наставника и научника Војводине

КОНТАКТ :

Удружење универзитетских наставника и научника Војводине

Трг Доситеја Обрадовића 6

21000 Нови Сад, Република Србија

Проф. др Маријана Ачански
Председник Управног одбора УУННВ
macanski@tf.uns.ac.rs
тел.:021-485-3692

Проф. др Марија Сакач
Потпредседник Управног одбора УУННВ
marija.sakac@dh.uns.ac.rs
тел.:021-485-2772

Проф. др Миодраг Злоколица
Секретар Управног одбора УУННВ
mzlokolica@gmail.com


Email: uunnv@uns.ac.rs

www.uunnv.com

 

Follow on: Facebook, Twitter